18 август 2009

Невежество, нарцистизъм или... Всъщност, какво ли биха казали психиатрите
Няма коментари: