23 март 2015

Развъждането по линии - накратко


Специално за Милена Георгиева от

Николай Атанасов!

23.03.2015 г.

Развъждането по линии не е толкова просто - само едно куче и един куп негови потомци.

Първо, ти трябва да си изясниш на какъв етап е твоята линия: дали е генеалогична, заводска (племенна), инбредна или специализирана.

Генеалогичната линия е най-простата - тя е съвкупността от всички потомци на дадения разплодник (наблягам - на всички!, което означава, че ти трябва да ги знаеш и да имаш техните данни).

Заводската (племенната) линия обхваща само тези кучета, които имат най-голямо сходство по екстериор и работни качества с родоначалника (разплодника). Това не може да се установи без прилагане на вариационно-статистически методи.

За да правиш развъждане по заводска линия, трябва да имаш конкретни цели и да можеш да ги мотивираш (с каква цел ще прилагаш това линейно развъждане). Тези цели трябва да са строго конкретни и те зависят:

- от наследствеността на родоначалника на линията,

- от неговите потомци до колко и как унаследяват неговите качества,

- от твоята възможност (достатъчно голям брой кучета) да отбираш от неговите потомци,

- от средата (околната среда), в която извършваш развъждането,

- от начина на отглеждане на кучетата и т.н.

Целият процес на развъждане преминава през няколко етап:

- откриване (наличие) на желаното куче, което ще използваш за родоначалник на линията.

- увеличаване размера на линията чрез увеличаване броя на потомците. За целта трябва да подбереш женски с висока развъдна стойност (която също се изчислява математически), които трябва да имат сходни на разплодника качества (както екстериорни, така и работни). Това означава, че те трябва да се били предмет на еднороден подбор.

- типизиране на линията. Отделяш кучетата, които изпъкват като размножители, носещи до най-голяма степен ценните качества на бащата (родоначалника на линията). Много важно е да знаеш, че ако имаш няколко такива разплодника, развитието на линията продължава, като тя се доразклонява в клонки.

- закрепване на типа на линията чрез вътрелинеен подбор. Тук може да се приложи и различна степен на инбридинг.

Линията е част от породата и трябва да носи типичните за породата качества. В същото време обаче, линията трябва да е носител и на свои собствени качества, които да й придавал собствен облик и да я обособяват като самостоятелна група. Казано с други думи, освен че породата има свой стандарт, линията има свой собствен стандарт. По този начин тя доказва и своята самостоятелна обособеност.

Нещо, което т.н. "развъдчици" не вземат под внимание: Чрез кучките (майките)  във всяка линия участват кучета от други линии. Поради тази причина линията е изменчива -Всяко ново поколение внася специфични особености, които се развиват чрез прилагания отбор.

И най-накрая, което пък абсолютно никой не схваща: Една линия има "собствен живот" до 3-4 поколения. Много рядко линията може да се съхрани до 7-мо - 8-мо поколение, но нейните качества се влошават и тя се прекъсва. В такъв случай линията се подобрява с друга линия, НО тогава говорим за “заглъхнала линия”, “стеснена линия” или “закрита линия”.

 

                                                                                                            Поздрави!

Няма коментари: