08 април 2015

Изложбите на кучета - накратко за безсмислието, по което се провждат

Долните редове са отговор на текст, поместен във форума www.dog.bg


Докато хорската суета и глупост делят кучетата на някакви измислени и лишени от логика класове като "шоу", "пет", "работен" и всевъзможни подобни измислици на човешката глупост, породите не само ще деградират, но може би съвсем скоро няма да имаме правото въобще да говорим за породно разнообразие по същество.
 
Кучето е куче по смисъла на своята природа само и единствено, ако е съчетание на функционалност и външна изящност. И ако функционалността е преди всичко продукт на неговата природа и целенасочена ползователна селекция, то изящността зависи и от интелигентния труд, който влагат в съответната порода тези, които се определят като селекционери.
 
Изложбите на кучета, по начина, по който се провеждат в свята масовост НЯМАТ абсолютно никаква стойност за просперитета на съответната порода. Те задоволяват само и единствено някакви болни комплекси и криворазбрани компетентности на тези, които ги организират (предимно, за да използват суетата и глупостта на собствениците, за да им вземат парите) и тези, които участват (за да се почувстват важни и значими).
 
Ако преценката на едно куче (на една порода) не се провежда по схемата Породност – Целесъобразност – Работоспособност нито изложбата, нито кучето (породата) имат някаква селекционна стойност!

Няма коментари: